Rólunk

Goran Popov, ügyvéd

Goran Popov ügyvéd az ügyvédi iroda alapítója. Újvidéki Egyetem Jogi Karán végzett. 2010-től a Vajdasági Ügyvédi Kamara ügyvédi gyakornokok nyilvántartásába bejegyezték. Joggyakorlatot gyakorolt az újvidéki Gucunja ügyvédi irodában. Egyénileg foglalkozik mint ügyvéd Újvidéken 2013-tól 2017-ig, és 2017 szeptemberétől ügyvédi irodát nyit Zentán. Az ügyvédi iroda előtt különböző készségeket és tapasztalatokat szerzett a civil szervezetek és az újságírás területén.

Az ügyintézés során, annak érdekében, hogy teljes körű jogi segítséget nyújtson az ügyfél számára egy adott piac igényeivel szemben, az ügyvédi iroda a jogi területek széles skálájával foglalkozik, mind a hazai, mind a külföldi ügyfelekkel.

Munkájában az ügyvéd Goran Popov szerb, magyar, angol és német nyelvet használ.

 

Muškinja Heinrich Aniko, szakértő

Nyugalmazott okleveles jogász, igazságügyi szakvizsgával rendelkezik valamint állami szakvizsgával a közigazgatási szervekben dogozók számára. Szakterületei a munkajog, adótanácsadás és számvitel, adóhatóság előtti eljárási jog, közigazgatási jog, emberi és kisebbségi jogok, jogok az oktatásügyben. Több éves ügyvédi gyakorlattal rendelkezik, a 2010. és 2016. közötti periódusban a Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi ombudsman tisztségét töltötte be.

Munkájában egyaránt használja a szerb és a magyar jogi szaknyelvet.

 

Munka Terület

Munkajog

 • a munkáltatók általános és egyéni aktusok fejlesztése
 • a munkavállalók védelme a munkáltató jogellenes magatartása ellen
 • a munkaviszony jogellenes felmondása esetén nyújtott védelem
 • a diszkrimináció és a mobbing megakadályozása

Szerzői jog

 • a szerzői jogok védelme érdekében a közigazgatási eljárásokban való képviselet
 • bírósági jogvitákban való képviselet
 • a szerzői és szomszédos jogokért járó károk megtérítése
 • a szerzők jogai megsértésböl eredő jogvitáknak alternatív vitarendezése

Büntetőjog

 • a vádlott védelme a büntetőeljárásban
 • a károsult személyek büntetőeljárásban való képviselete
 • a fiatalkorúak védelme és képviselete a büntetőeljárásban
 • a megalapozatlan szabadságvesztés miatti kártérítés

Követelések beszedése

 • a kereskedelmi szerződésekből eredő követelések behajtása
 • a természetes személyek közötti követelések beszedése
 • képviselet a követelések behajtására vonatkozó végrehajtási eljárásokban
 • a foglalkoztatásból eredő pénzügyi követelések behajtása

Kártérítés

 • a munkahelyi balesetek miatti kár megtérítése
 • közlekedési balesetekből származó károk megtéríté
 • szerződéses károk megtérítése
 • szerződésen kívüli károk megtérítése (sérülés a közterületeken, bűncselekmény elkövetésével okozott kár, média által okozott kár, személyiségi jogok megsértése stb.)

Családi és örökletes kapcsolatok

 • válás
 • megsértése a gyermekek bízása és eltartása
 • a családon belüli erőszak elleni védelem
 • a végrendelet és örökletes szerződések összeállítása
 • ügyfelek képviselete a hagyatéki eljárásokban

Kereskedelmi jog

 • a gazdasági társaságok létrehozása és felszámolása
 • vállalkozások jogi forma változása
 • kereskedelmi szerződések megfogalmazása

Szabájsértési jog

 • a vádlott védelme a szabálysértési eljárásban
 • a sértett felek képviselete a szabálysértési eljárásban
 • vám-szabálysértés
 • közlekedési szabálysértések

Közvetítés

 • Közvetítés a mediáció vitarendezésről szóló törvény értelmében

Elérhetőség