Rólunk

Goran Popov, ügyvéd

Goran Popov ügyvéd az ügyvédi iroda alapítója. Újvidéki Egyetem Jogi Karán végzett. 2010-től a Vajdasági Ügyvédi Kamara ügyvédi gyakornokok nyilvántartásába bejegyezték. Joggyakorlatot gyakorolt az újvidéki Gucunja ügyvédi irodában. Egyénileg foglalkozik mint ügyvéd Újvidéken 2013-tól 2017-ig, és 2017 szeptemberétől ügyvédi irodát nyit Zentán. Az ügyvédi iroda előtt különböző készségeket és tapasztalatokat szerzett a civil szervezetek és az újságírás területén.

Az ügyintézés során, annak érdekében, hogy teljes körű jogi segítséget nyújtson az ügyfél számára egy adott piac igényeivel szemben, az ügyvédi iroda a jogi területek széles skálájával foglalkozik, mind a hazai, mind a külföldi ügyfelekkel.

Munkájában az ügyvéd Goran Popov szerb, magyar, angol és német nyelvet használ.

 

Ivan Kovačević, ügyvéd

2006-ban szerzett diplomát az Újvidéki Egyetem Állam – és Jogtudományi Karán, 2007-től pedig a Vajdasági Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltjei névjegyzékébe került. Az ügyvédi gyakorlatot 2010. és 2021. között Újvidéken, majd 2021. júniusától Zentán folytatta. Az újvidéki Lalin Ügyvédi Irodánál mint gyakornok kezdte  az ügyvédi gyakorlatot, ahol 2021-ig folytatta munkáját. A hazai és külföldi ügyfelekkel való munkavégzés során az érdekképviselet területén különféle készségeket és tapasztalatokat szerzett, amely ügyfeleknek a hazai joghatóság különböző területein nyújtott jogi tanácsadást.

Tapasztalattal rendelkezik a munkajog, a társasági jog, ezen belül is a csődeljárás és a felszámolás területén, valamint a polgári, szerződési jog, illetve a polgári eljárások és az adójog területén.

Ivan Kovačević ügyvéd munkájában a szerb és az angol nyelvet alkalmazza.

 

Nemanja Miljkovic, ügyvéd

Általános iskolában és középiskolában járt Zentán, majd az Újvidéki Egyetem Jogi Karán végzett. 2020-ban felveszik a Vajdasági Ügyvédi Kamara ügyvédek gyakorlóinak címjegyzékébe, amióta az ügyvéd-gyakornoki kiképzést Goran Popov ügyvédnél teljesített. 2023-ban bekerült a Vajdasági Ügyvédi Kamara ügyvédi névjegyzékébe.

Iskolája során több jogi terület iránti érdeklődését fejezte ki számos különféle kurzuson és szemináriumon való részvétellel.

Munkájában szerb, magyar és angol nyelvet használ.

 

Hanák Tímea, titkárnő

Az általános iskolát Zentán, a középiskolát Szegeden végezte. Pályafutása során több különböző munkakört is betöltött, 2017. óta adminisztratív munkát végez, először az igazságszolgáltatásban, majd az ügyvédi irodában.

Munkájában a magyar és szerb nyelvet alkalmazza.

 

Munka Terület

Munkajog

 • a munkáltatók általános és egyéni aktusok fejlesztése
 • a munkavállalók védelme a munkáltató jogellenes magatartása ellen
 • a munkaviszony jogellenes felmondása esetén nyújtott védelem
 • a diszkrimináció és a mobbing megakadályozása

Szerzői jog

 • a szerzői jogok védelme érdekében a közigazgatási eljárásokban való képviselet
 • bírósági jogvitákban való képviselet
 • a szerzői és szomszédos jogokért járó károk megtérítése
 • a szerzők jogai megsértésböl eredő jogvitáknak alternatív vitarendezése

Büntetőjog

 • a vádlott védelme a büntetőeljárásban
 • a károsult személyek büntetőeljárásban való képviselete
 • a fiatalkorúak védelme és képviselete a büntetőeljárásban
 • a megalapozatlan szabadságvesztés miatti kártérítés

Követelések beszedése

 • a kereskedelmi szerződésekből eredő követelések behajtása
 • a természetes személyek közötti követelések beszedése
 • képviselet a követelések behajtására vonatkozó végrehajtási eljárásokban
 • a foglalkoztatásból eredő pénzügyi követelések behajtása

Kártérítés

 • a munkahelyi balesetek miatti kár megtérítése
 • közlekedési balesetekből származó károk megtéríté
 • szerződéses károk megtérítése
 • szerződésen kívüli károk megtérítése (sérülés a közterületeken, bűncselekmény elkövetésével okozott kár, média által okozott kár, személyiségi jogok megsértése stb.)

Családi és örökletes kapcsolatok

 • válás
 • megsértése a gyermekek bízása és eltartása
 • a családon belüli erőszak elleni védelem
 • a végrendelet és örökletes szerződések összeállítása
 • ügyfelek képviselete a hagyatéki eljárásokban

Kereskedelmi jog

 • a gazdasági társaságok létrehozása és felszámolása
 • vállalkozások jogi forma változása
 • kereskedelmi szerződések megfogalmazása

Szabájsértési jog

 • a vádlott védelme a szabálysértési eljárásban
 • a sértett felek képviselete a szabálysértési eljárásban
 • vám-szabálysértés
 • közlekedési szabálysértések

Közvetítés

 • Közvetítés a mediáció vitarendezésről szóló törvény értelmében

Elérhetőség