Rólunk

Goran Popov, ügyvéd

Goran Popov ügyvéd az ügyvédi iroda alapítója. Újvidéki Egyetem Jogi Karán végzett. 2010-től a Vajdasági Ügyvédi Kamara ügyvédi gyakornokok nyilvántartásába bejegyezték. Joggyakorlatot gyakorolt az újvidéki Gucunja ügyvédi irodában. Egyénileg foglalkozik mint ügyvéd Újvidéken 2013-tól 2017-ig, és 2017 szeptemberétől ügyvédi irodát nyit Zentán. Az ügyvédi iroda előtt különböző készségeket és tapasztalatokat szerzett a civil szervezetek és az újságírás területén.

Az ügyintézés során, annak érdekében, hogy teljes körű jogi segítséget nyújtson az ügyfél számára egy adott piac igényeivel szemben, az ügyvédi iroda a jogi területek széles skálájával foglalkozik, mind a hazai, mind a külföldi ügyfelekkel.

Munkájában az ügyvéd Goran Popov szerb, magyar, angol és német nyelvet használ.

 

Nemanja Miljkovic, ügyvédi gyakornok

Általános iskolában és középiskolában járt Zentán, majd az Újvidéki Egyetem Jogi Karán végzett. 2020 óta felveszik a Vajdasági Ügyvédi Kamara ügyvédek gyakorlóinak címjegyzékébe, amióta az ügyvéd-gyakornoki kiképzést Goran Popov ügyvédnél teljesít.

Iskolája során több jogi terület iránti érdeklődését fejezte ki számos különféle kurzuson és szemináriumon való részvétellel.

Munkájában szerb, magyar és angol nyelvet használ.

 

Munka Terület

Munkajog

 • a munkáltatók általános és egyéni aktusok fejlesztése
 • a munkavállalók védelme a munkáltató jogellenes magatartása ellen
 • a munkaviszony jogellenes felmondása esetén nyújtott védelem
 • a diszkrimináció és a mobbing megakadályozása

Szerzői jog

 • a szerzői jogok védelme érdekében a közigazgatási eljárásokban való képviselet
 • bírósági jogvitákban való képviselet
 • a szerzői és szomszédos jogokért járó károk megtérítése
 • a szerzők jogai megsértésböl eredő jogvitáknak alternatív vitarendezése

Büntetőjog

 • a vádlott védelme a büntetőeljárásban
 • a károsult személyek büntetőeljárásban való képviselete
 • a fiatalkorúak védelme és képviselete a büntetőeljárásban
 • a megalapozatlan szabadságvesztés miatti kártérítés

Követelések beszedése

 • a kereskedelmi szerződésekből eredő követelések behajtása
 • a természetes személyek közötti követelések beszedése
 • képviselet a követelések behajtására vonatkozó végrehajtási eljárásokban
 • a foglalkoztatásból eredő pénzügyi követelések behajtása

Kártérítés

 • a munkahelyi balesetek miatti kár megtérítése
 • közlekedési balesetekből származó károk megtéríté
 • szerződéses károk megtérítése
 • szerződésen kívüli károk megtérítése (sérülés a közterületeken, bűncselekmény elkövetésével okozott kár, média által okozott kár, személyiségi jogok megsértése stb.)

Családi és örökletes kapcsolatok

 • válás
 • megsértése a gyermekek bízása és eltartása
 • a családon belüli erőszak elleni védelem
 • a végrendelet és örökletes szerződések összeállítása
 • ügyfelek képviselete a hagyatéki eljárásokban

Kereskedelmi jog

 • a gazdasági társaságok létrehozása és felszámolása
 • vállalkozások jogi forma változása
 • kereskedelmi szerződések megfogalmazása

Szabájsértési jog

 • a vádlott védelme a szabálysértési eljárásban
 • a sértett felek képviselete a szabálysértési eljárásban
 • vám-szabálysértés
 • közlekedési szabálysértések

Közvetítés

 • Közvetítés a mediáció vitarendezésről szóló törvény értelmében

Elérhetőség