Ova politika privatnosti će objasniti kako naša advokatska kancelarija koristi lične podatke koje prikupljamo od vas kada koristite našu veb stranicu.

Teme:
• Koje podatke prikupljamo?
• Kako prikupljamo vaše podatke?
• Kako ćemo koristiti vaše podatke?
• Kako čuvamo vaše podatke?
• Koja su vaša prava na zaštitu podataka?
• Kako nas kontaktirati

Koje podatke prikupljamo?
Prikupljamo sledeće podatke:
• Lične podatke (ime, adresa e-pošte, broj telefona, itd.)

Kako prikupljamo vaše podatke?
Direktno nam dajete većinu podataka koje prikupljamo. Prikupljamo podatke i obrađujemo podatke kada dobrovoljno popunite obrazac za kontakt ili dajte povratne informacije na bilo kojoj od naših oglasnih ploča ili putem e-pošte.

Kako ćemo koristiti vaše podatke?
Prikupljamo vaše podatke da bismo vam mogli e-poštom dati odgovore na vaša pitanja. Vaše podatke ne delimo sa drugim stranama.

Kako gledamo vaše podatke?
Naša kancelarija bezbedno čuva vaše podatke elektronski.

Koja su vaša prava na zaštitu podataka?
Želeli bismo da budemo sigurni da ste u potpunosti svesni svih svojih prava na zaštitu podataka. Svaki korisnik ima pravo na sledeće:

Pravo na pristup – Imate pravo da zatražite od naše advokatske kancelarije kopije vaših ličnih podataka.
Pravo na ispravku – Imate pravo da zahtevate da ispravimo sve informacije za koje smatrate da su netačne. Takođe imate pravo da zahtevate od naše advokatske kancelarije da dopuni informacije za koje smatrate da su nepotpune.
Pravo na brisanje – Imate pravo da zahtevate da izbrišemo vaše lične podatke, pod određenim uslovima.
Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka, pod određenim uslovima.
Pravo na prigovor na obradu – Imate pravo da uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka, pod određenim uslovima
Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo da zahtevate da podatke koje smo prikupili prenesemo drugoj organizaciji, ili direktno vama, pod određenim uslovima.

Ako podnesete zahtev, imamo mesec dana da vam odgovorimo. Ako želite da ostvarite neko od ovih prava, kontaktirajte nas na:

Pozovite nas na: +381646628440 ili nam pišite na: office@gplaw.rs